ด่วน..!!! รับสมัครครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรา
ด่วน..!!! รับสมัครครูสาขาวิชาดนตรีไทย
จำนวน 1 อัตรา
เชิญชวนชมการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด
ณ สนามโรงเรียนโพฒิสารศึกษา
   
การแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ประจำปี 2560
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์
รับมอบเกียรติบัตร นักเรียนสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 ปีการศึกษา 2559 การแข่งขันหนูน้อยนักเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน
ครั้งที่ 12
 
 
 
 
 
  กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
วันที่ พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

การจัดฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกัน
ต้านภัยยาเสพติด  รุ่นที่ 21 จัดโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 
;